Våre fordeler

 

  • Ingen etableringsavgift eller årsavgifter
  • Kreditor beholder alltid hele hovedstol uansett når saken blir løst
  • Gunstig inndekningsrekkefølge
  • Ved feil kan saken trekkes kostnadsfritt
  • Kostnadsfri håndtering av gjeldsordning, dødsbo og konkursbo
  • Kostnadsfri purreservice
  • Kredittvurdering til selvkost, kr. 40,- pr. sjekk / kr. 3000,- pr. 100 sjekk
  • Fast saksbehandler og kundekontakt
  • Vi utbetaler til våre kreditorer ukentlig